עלויות השירות

עלויות השירות של הגשת תביעה קטנה באתר תיק ת"ק כוללות: 

 

 

תשלום בעבור ניסוח, כתיבה והכנה של כתב התביעה הקטנה על ידי עורך דין מצוות האתר:

 

שכר הטרחה בעבור ניסוח, כתיבה והכנה של כתב התביעה הקטנה על ידי עורך דין מצוות האתר הינו 290 ₪ (בתוספת מע"מ), או לחלופין בגובה 5% (בתוספת מע"מ) מגובה סכום התביעה, לפי הגבוה מבין השניים.  

לדוגמה, בתביעה המוגשת על סך 5,000 ₪ , ישולם שכר טרחה בסך 290 ₪.

לדוגמה, בתביעה המוגשת על סך 15,000 ₪ , ישולם שכר טרחה בסך 750 ₪.

התשלום בעבור ניסוח, כתיבה והכנת כתב תביעה קטנה, כולל הפיכתו של כתב תביעה לקובץ pdf, המכיל בתוכו את ראיות התובע, המופיעות כנספחיו של כתב התביעה.

 

*** יש להבהיר כי עלות השירות אינה כוללת בתוכה את עלות אגרת פתיחת התיק בבית המשפט לתביעות קטנות, עלות אגרת פתיחת תיק מוצגת בנפרד ומשולמת בנפרד על ידי המשתמש, כתשלום נפרד; תשלום בעבור אגרת פתיחת התיק מועבר ישירות לבית המשפט ואינו חלק מעלות השירות.

 

 

תשלום אגרת התביעה הקטנה:

 

אגרת התביעה הקטנה הינה בסך אחוז מסך התביעה שמוגשת לבית המשפט או לחלופין 50 ₪, כאשר גובה האגרה נקבע על ידי הסכום הגבוה מבינם. תשלום האגרה שמשולם על ידי הלקוח נסלק ישירות לאתר בית המשפט – "נט המשפט", כתב התביעה מוגש ישירות לאתר נט המשפט ON LINE דרך אתר תיק ת"ק.

 

לדוגמה, בתביעה קטנה בסכום הנמוך מ- 5000 ₪,  תשולם אגרת בית משפט בסך 50 ₪.

 

***על המשתמש לבחור האם ברצונו שאתר תיק ת"ק יגיש את כתב התביעה עבורו לבית המשפט, או אם ברצונו שאתר תיק ת"ק יכין את כתב התביעה בלבד והלקוח יגיש בעצמו את כתב התביעה לבית המשפט.