בקשות לדוגמה

אנו מצרפים קבצי דוגמה של בקשות המוגשות לבית המשפט בעניינים שונים.

תוכלו לעשות שימוש בדוגמאות אלו – לבחור את סוג הבקשה שמתאימה לכם, למלא אותה ולשלוח אותה לבית המשפט.  

 

בקשה להעברת מקום הדיון

בקשה לקביעת מועד דיון

בקשה לשינוי מועד דיון

בקשה לזימון עד

בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה 1

בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה 2

בקשה למחיקת תביעה

דוגמה להסכם פשרה

 

הדוגמאות לבקשות מוגשות כשירות לציבור הרחב ואינן מהוות יעוץ משפטי, שידול או כל פעולה אסורה להנעה. השימוש בדוגמאות אלו הנו באחריות המשתמש בלבד.

*** השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה.