מהו בית המשפט לתביעות קטנות?

בית המשפט לתביעות קטנות הוקם במטרה לסייע לציבור בהגשת תביעות כספיות בסכומים נמוכים בדרך פשוטה ובדיון קצר ומהיר. בדרך זו מעניק בית המשפט שירות לציבור אשר נמנע בעבר מהגשת תביעות בשל העלות הגבוהה והמורכבות הרבה של ההליכים.

בית המשפט לתביעות קטנות שואב את סמכותו מסימן ה' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד- 1984, ומתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז- 1976 ופועל לפיהם.

ייחודו של בית המשפט לתביעות קטנות הנו בכך שהתובע והנתבע בדרך כלל מייצגים את עצמם ללא עו"ד. בית משפט לתביעות קטנות מופעל ליד כל בית משפט שלום בארץ.

מי יכול להגיש תביעה קטנה ומהו הסכום המקסימלי עליו ניתן להגיש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות?

כל אדם יחיד (מעל גיל 18) (לא חברות, תאגידים או עיריות) יכול להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות, אם הסכום אותו הוא תובע אינו עולה על 33,800 (סכום זה מתעדכן מעת לעת) .מלבד כסף ניתן לתבוע גם החלפת מוצר, תיקון של מוצר או ביטול עסקה, ובתנאי שערך התיקון או שווי המוצר אינו עולה על הסכום המקסימלי הקבוע בחוק.

במידה שסכום התביעה עולה על הסכום המקסימלי, לא ניתן לפצלה לשניים ועל התובע לוותר על הסכום העודף, או לתבוע את כל הסכום בבית משפט השלום.

לא ניתן לתבוע יותר מ - 5 תביעות קטנות בשנה אחת באותו בית משפט.

כיצד אני מעלה את צילומי הראיות שלי לאתר תיק-ת"ק דרך מכשיר טלפון חכם/ טאבלט?

המערכת יודעת לקבל קבצים מסוגים שונים (תמונות, סרטים, קבצי קול).

תחילה יש להעביר את התמונה למחשב שממנו מוגשת התביעה, אם התמונה נמצאת בתוך מכשיר טלפון חכם/ טאבלט, ניתן לשלוח את התמונה לתיבת הדואר האלקטרוני ומשם להוריד אותה למחשב.

לאחר מכן, פשוט יש לגרור את התמונה למסך כאשר תתבקשו לעשות זאת בשאלון התביעה באתר.

(מצורף סרטון הסבר המראה כיצד ניתן להעביר את הראיות אל המערכת).

 

מהו כרטיס התביעה שלי?

כרטיס התביעה הוא כרטיס מידע שנוצר באתר תיק ת"ק לאחר הגשת התביעה.

כרטיס התביעה מרכז את כל המידע של התובע לגבי התביעה, הכרטיס כולל בתוכו את כל מסמכי בית משפט החשובים, וכן פסיקה דומה לנושא התביעה של התובע.  

האם יש כללי התנהגות ולבוש באולם הדיונים בבית המשפט?

בית המשפט לתביעות קטנות הינו בית משפט לכל דבר ודין, ולפיכך אכן ישנם כללי התנהגות באולם הדיונים.  

אלו כללי ההתנהגות והלבוש בבית המשפט לתביעות קטנות, לפיכך עליך לנהוג בהתאם לכללים בעת כניסתך לאולם הדיונים.

באופן כללי, יש להתנהג במסדרונות בית המשפט ובאולמות הדיונים בדרך המכבדת את בעליה, את הנוכחים האחרים באולם בית המשפט, ובמיוחד את השופט היושב בדין.

יש לבוא לבית המשפט בלבוש הולם ומסודר.

יש לשמור על שקט במסדרונות בית המשפט.

יש להיכנס לאולם הדיונים ולצאת ממנו בשקט ובאופן שלא יפריע למהלך הדיון.

יש לקום עם כניסת השופט לאולם.  יש לקום עם יציאת השופט מהאולם.

אין להשתמש באולם הדיונים במכשירים אלקטרוניים למיניהם כגון טלפונים ניידים, מכשירי צילום, מכשירי הקלטה וכו'.

אין להכניס דברי מאכל ומשקה לאולם הדיונים לבד ממים.

אין לנהל שיחות בין הנוכחים באולם במהלך הדיון.

אין לפנות את השופט, אלא אם כן ניתנה על ידיו רשות לעשות כן.

יש לפנות אל השופט בגוף שלישי (כבודו/ה או אדוני/גבירתי) ולדבר בנחת ובדרך ארץ.

בזמן דיבור אל השופט יש לקום.

אין להתקרב לדוכן השופט ללא הסכמתו.

יש לציין כי אי שמירה על הוראות אלה עלולה לגרום להוצאה מן האולם ולהפעלת סנקציות על פי החוק.

באיזה נושאים ניתן להגיש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות, מהי סמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות

לבית משפט לתביעות קטנות אין סמכות לדון בתביעות שהן בסמכותו הייחודית של בית משפט או גורם שיפוטי אחר.

אחרי הגשת תביעה קטנה דרך תיק ת"ק, האם אני או הצד השני יכולים להביא עורך דין לדיון שיקבע בתיק?

ככלל, הדיון בתביעות קטנות נערך ללא נוכחות עורך דין, כל צד מציג את עמדתו עצמו [רק הצדדים] ללא עורכי דין מייצגים, רק התובע מול הנתבע.

סעיף 63 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 (להלן: "החוק") מסדיר הסדרים מגבילים בבית המשפט לתביעות קטנות, לפיהם התרת ייצוג בבית המשפט לתביעות קטנות תהיה ברשות ומטעמים מיוחדים שירשמו. הכלל הוא כי בבית המשפט לתביעות קטנות מופיעים הצדדים כשהם בלתי מיוצגים, ואין להם זכות קנויה לייצוג על ידי עורך דין.

בפועל, מספר הפעמים שבהם בית המשפט הרשה לאחד הצדדים להיות מיוצג ע"י עו"ד הוא זעום ביותר.

כך, למשל, ביהמ"ש דחה בקשות לייצוג בגין קשיי שפה (שכן ניתן להגיע עם מתורגמן, שאינו עו"ד), בגלל התרגשות (שכן "כולם מתרגשים") וטענות של בעלי דין שהם לא יהיו בארץ המועד הדיון (תשובת בית המשפט הייתה, כי ניתן לדחות את הדיון).

המקרים הבודדים בהם התיר בית המשפט לתובע או לנתבע להיות מיוצג בתביעות קטנות, היו כאשר הצד השני (הנתבע או התובע) היה עורך דין בעצמו. במקרים מסוימים יתיר ביהמ"ש ייצוג באמצעות עו"ד גם אם הצד השני הוא לא עו"ד, אך הוא סטודנט למשפטים, מתמחה או משפטן (משפטן הוא מי שסיים לימודי משפטים, אך לא הוסמך לעריכת דין).

מתי ניתן פסק הדין?

השופט יכול לתת פסק דין כבר בתום הדיון, אולם הוא רשאי לדחות את מתן פסק הדין למועד מאוחר יותר, לא יאוחר משבעה ימים מתום הדיון, במקרה זה פסק הדין ישלח לצדדים בדואר. (במידה ששני הצדדים מסכימים, רשאי השופט לדון בתביעה כבורר, ואז קביעתו תהיה סופית ולא ניתנת לערעור). אם פסק בית המשפט לזכות התובע, הוא יציין תאריך להשבת הכסף או מתן השירות. במידה שהנתבע מסרב לשלם, ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל, בצירוף העתקים מאושרים של פסק הדין.  ההוצאה לפועל היא שתפעל לגביית הסכום שבו זכה התובע, בהתאם להוראות הזוכה ועל פי החוק.

מהו הסכם פשרה, והאם יכול להיות הסכם כזה לפני שיתקיים הדיון בתיק שלי?

אם הגיעו הצדדים להסדר פשרה לפני מועד הדיון, עליהם להגיש הודעה משותפת על כך לבית המשפט. עם אישור ההסדר על ידי השופט לא יצטרכו הצדדים להופיע ביום הדיון.

האם אני יכול להזמין עדים לדיון?

במהלך המשפט ניתן להביא ראיות ע"י עדים או מסמכים. כל צד רשאי להביא עמו עדים מטעמו (שלא יהיו זכאים תשלום) ואין צורך להודיע על כך לבית המשפט. צד המעוניין להזמין עד רשאי לבקש הזמנתו ע"י בית המשפט. בקשה זו יש להגיש לפחות 30 יום לפני מועד הדיון תוך הפקדת פיקדון בסכום של 99 ₪ לעד, הסכום משתנה מעת לעת. במידה שאחד הצדדים אינו דובר עברית, רשאי הוא להביא מתורגמן מטעמו, המבין את שפתו ואת השפה העברית, ובתנאי שהמתורגמן עושה זאת ללא מטרת רווח.

מצ"ב העתק דוגמת בקשה לזימון עדים תוכלו להדפיסה ולעשות בה שימוש - 

האם / כיצד אני יכול לדחות את מועד הדיון שנקבע לי בתיק?

כאשר דחיית הדיון מוצדקת, תתאפשר דחיית מועד הדיון.

מצורף טופס לדחיית מועד הדיון, שאותו תוכלו לשלוח לבית המשפט בפקס או בדואר

לכתובתו של בית המשפט בכדי לדחות את מועד הדיון שנקבע לכם.

מצ"ב העתק בקשה לדחיית מועד הדיון, תוכלו להדפיסה ולעשות בה שימוש - 

מהם הכתובות והטלפונים של בתי המשפט לתביעות קטנות?

אלו בתי משפט השלום המשמשים גם כבתי משפט לתביעות קטנות:
לקבלת מידע ומענה לשאלות ניתן לפנות למוקד המידע של ביהמ"ש בטלפון: 02-6593333

מחוז דרום

 

תביעות קטנות באר-שבע

רחוב התקווה 5, באר שבע, מיקוד 84102

תביעות קטנות אשקלון

שדרות בן גוריון 3, אשקלון, מיקוד 78281

תביעות קטנות אשדוד

רח' מורדי הגיטאות, רובע ב' אשדוד, מיקוד 77370

תביעות קטנות קריית  גת

רח' חשוון 12, רובע התעשייה קרית גת, מיקוד 82023

תביעות קטנות דימונה

כיכר דנמרק, דימונה, מיקוד 86000

תביעות קטנות אילת

רח' יותם 3, אילת, מיקוד 88510

 

מחוז ירושלים

 

תביעות קטנות ירושלים

רח' חשין 6, ירושלים, מיקוד 91156

תביעות קטנות בית - שמש

מרכז מסחרי 6, בית שמש, מיקוד 99000

 

מחוז מרכז

 

תביעות קטנות כפר-סבא

רחוב טשרניחובסקי 14, כפר-סבא, מיקוד 44271

תביעות קטנות ראשון לציון

ישראל גלילי 5, ראשון לציון, מיקוד 75426

תביעות קטנות פתח-תקוה

רחוב באזל 1א' פינת שמשון, פתח תקוה, מיקוד 49510

תביעות קטנות רמלה

שדרות ויצמן 3, רמלה, מיקוד 72415

תביעות קטנות רחובות

רחוב רוז'נסקי 9, רחובות, מיקוד 76453

תביעות קטנות נתניה

רחוב הרצל 57, נתניה, מיקוד 42390

 

מחוז תל-אביב

 

תביעות קטנות תל-אביב

רחוב ויצמן 1, תל אביב, מיקוד 66532

תביעות קטנות הרצלייה

רחוב בן גוריון 31 הרצליה, מיקוד 46785

 

מחוז חיפה

 

תביעות קטנות קריון

דרך עכו 194, קרית ביאליק/ קריון, מיקוד 27232

תביעות קטנות חיפה

רח' פלי"ם 12, חיפה, מיקוד 33095

תביעות קטנות עכו

רחוב יהושפט 15, עכו, מיקוד 24513

תביעות קטנות חדרה

רח' הלל יפה 7, חדרה

תביעות קטנות נהריה

דרך הים 1, סוקולוב 5, נהריה, מיקוד 22421

 

מחוז נצרת

 

תביעות קטנות נצרת

היכל המשפט החדש ככר קרית יצחק רבין, נצרת עלית

תביעות קטנות טבריה

דרך הציונות 1, טבריה, מיקוד 14275

תביעות קטנות בית-שאן

רח' שאול המלך, בית שאן, מיקוד 11746

תביעות קטנות צפת

מעלה כנען, בנין המשטרה,צפת, מיקוד 13230

תביעות קטנות עפולה

רח' מנחם אוסישקין 42, עפולה, מיקוד 18400

תביעות קטנות קרית-שמונה

מרכז מסחרי, קרית שמונה, מיקוד 10200

תביעות קטנות קצרין

רחוב שיאון 1, קצרין, מיקוד 12900

תביעות קטנות מסעדה

רח' רמת הגולן, מסעדה, מיקוד 12435